Colofon

Aan de Game Studio hebben heel veel mensen gewerkt,
hieronder staan ze op een rij.
De Game Studio is gemaakt in opdracht van
Het Klokhuis NPS Nieuwe Media/Het Klokhuis
Conceptontwikkeling: Het hele team ism IJsfontein

Liesbeth van de Kar - projectleider Nieuwe Media
Roland Postma - regisseur TV/web-adviezen
Jans Budding - webredacteur
Anneke Dorsman - webredacteur
Kitty Arends - webredacteur

Concept, ontwerp en techniek
IJsfontein Interactive Media IJsfontein Interactive Media
Pazzanistraat 10
1014 DB Amsterdam
+ 31 20 420 07 43
www.ijsfontein.nl

Jan Willem Huisman - algemeen directeur
Vanessa Noordervliet - projectmanager
Raimond Reijmers - senior ontwerper
Frank Hermes - senior programmeur
Paul de Jong - programmeur
Shin Ho - junior programmeur
Hermann Kudlich - programmeur
Don Blaauw - ontwerper/illustrator
Michael Dekker - illustrator

Techniek back-end
Webclusive WEBclusive
www.webclusive.com


Sluit Venster